Home          Profil firmy          Kontakt

Duplo Digital
DIGITAL SYSTEM SCC-5000
Snášení, ořez, bigování, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití, děrování, hranatička hřbetů.
SCC-5000 je nekompromisní automatická linka V1 pro výstupy z digitálních tiskových strojů. Tvoři ji vysokokapacitní podavač se čtečkou čárových kódů DSF5000, in-line automat pro ořez, rozřez a bigování SCC, výkonná brožurovačka DBM-500 s čelním ořezem / trojřezem a moduly pro lisování nebo hranacení hřbetu.Rozsah formátů od 170x120 po 500x350mm, vakuové podávání.
Knihařské stroje DUPLO
Stroje pro šitou vazbu V1- DIGITAL

Ve světě
dokončování po digitálním tisku platí odlišná pravidla, než u klasických dokončovacích strojů. Není zde potřeba abnormální rychlosti produkce, ale maximální rychlosti přestavení na další práci..
Desítky kusů potřebných pro rozjezd klasických strojů mnohdy převyšují vlastní náklad digitálně vyrobené tiskoviny, proto je účelné digitální tiskové pracoviště vybavit dokončující technologií, která tento proces zvládne při minimálním odpadu hotových tisků.

Duplo není na tomto poli žádným nováčkem.
Jako přední světový výrobce digitálních duplikátorů byla firma počátkem devadesátých let minulého století postavena před otázku vyřešení dokončovacích operací bez zbytečných prostojů a ztrát.
Již v první polovině devadesátých let Duplo přivedlo na trh jako první na světě automatický skládací stroj DF-520, který rozpoznal vložený formát, obsluha pouze navolila typ skladu, servomotory provedly přestavení skládacích kapes s přesností 0,2 mm a možností uložení do paměti stroje
Následovala světová premiéra výkonné automatické brožurovačky pro vazbu V1 DBM-200, která pracovala na podobném principu poskytovala nevšední komfort v rychlosti a přesnosti obsluhy. Veškerou práci vykonávaly krokové motory, změna formátu z A3 na A4 byla dílem několika desítek vteřin.
Na přelomu tisíciletí již pracovala první linka V1 s podavačem list po listu, a čtečkou čárových kódů, jakýmsi předchůdcem dnešního JDF (Job Definition Format), kdy brožurovačka provedla přestavení rozměrů v souladu s informací na čárovém kódu.
Dalším milníkem bylo představení světově prvního automatického finisheru DC-545 který byl opět řízen čtečkou čárového kódu a dokázal oříznout, rozříznout, perforovat, či bigovat výstupy z digitálních tiskáren, to vše s korekcí posuvu tisku, jelikož nechybě
la ani čtečka značky REG - počátek tisku.

Díky obrovskému technologickému náskoku firma Duplo v současné době nabízí již několikátou generaci uvedených strojů a do digitálních tiskáren se tak dostávají vyzrálé technologie s dlouholetou historií vývoje, jehož cíl se nemění. Variabilita, automatizace, přesnost nastavení, rychlost produkce, minimální odpad a ztrátový čas. To je DUPLO DIGITAL třetího tisíciletí.
Copyright © 2010 by LIDO
DIGITAL SYSTEM 5000Pro
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití, děrování.
DSF- 5000 je automatická profesionální linka V1 pro výstupy z digitálních tiskových strojů. Tvoři ji vysokokapacitní podavač se čtečkou čárových kódů DSF-5000, výkonná brožurovačka DBM-500 s čelním ořezem / trojřezem a moduly pro lisováním nebo hranacení hřbetu.Rozsah formátů od 170x120 po 500x350mm, vakuové podávání.
DIGITAL SYSTEM 2000
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití
DSF- 2000 je ekonomická linka V1 pro výstupy z digitálních tiskových strojů. Tvoři ji vysokokapacitní podavač se čtečkou čárových kódů DSF-2000 a brožurovačka DBM-120 s čelním ořezem Rozsah formátů od 210x148 po 450x320mm, vakuové podávání.
ULTRA-205A - UV lakovací stroj
ULTRA 205A je UV lakovací stroj s automatickým nastavení válců a unikátním samočištěním stroje. Má 50 programů pro nastavení rychlosti, objemu laku, přisávání a výkonu UV lampy.Rozsah formátů od 297x210 po 710x521mm, Gramáže od 120 do 350 g/m2, vakuové podávání.