Home          Profil firmy          Kontakt

Finishery
Copyright © 2010 by LIDO
DC-645
Ořezávací, rozřezávací, perforovací a rýhovací automat
DC-645 je vlajkovou lodí v oblasti automatického finishingu. Je vybaven vakuovým podáváním, komunikací s PC, čtečkou čárového kódu i čtečkou pro korekci posuvu tisku. Modulární systém nabízí řadu nástrojů pro podélný i příčný ořez rozřez, bigování, perforování a výrobu vizitek do vstupního rozm
ěru 650 x370mm a gramáže 350g/m2.
DC-615Pro
Ořezávací, rozřezávací, perforovací a rýhovací automat
DC-615Pro je automatický profesionální finisher řízený PC. Je vybaven vakuovým podáváním čtečkou čárového kódu i čtečkou pro korekci posuvu tisku. Modulární systém nabízí nástroje pro podélný i příčný ořez rozřez, bigování, perforování a výrobu vizitek do vstupního rozměru 620 x350mm a gramáže 300g/m2.
DC-445
Rýhovací automat s ořezem a performací
DC-445 je lištový bigovací automat , s vakuovým podáváním, podélnou perforací nebo ořezem. Zpracovává tisky do vstupního rozm
ěru 620 x350mm a gramáže 350g/m2.
DUPLO DIFS (digitální integrovaný falcovací systém)
Ořezávací, rozřezávací, perforovací,rýhovací a skládací automat
Duplo DIFS je navržen pro rozšíření možností finišerů DC-445 a DC-645 o základní sklady. V jednom průchodu je dokument ořezán, rozřezán, bigován, perforován a následn
ě složen na dva paralelní lomy.
Knihařské stroje Duplo
Finishery -
Ořez okrajů, rozřez, perforace, rylování, bigování lištou, sklad

Finishery Duplo jsou unikátní kategorií dokončovacích strojů po digitálním tisku. Základním problémem, který finishery řeší, je korekce posuvu tisku od okraje stránky. D
ěje se tak pomocí čtečky začátku tisku, od které jsou odměřovány všechny následující dokončovací kroky. Čtečka čárového kódu vyvolá předprogramovaný sled dokončujících operací a dokument je tak v jenom průchodu podélně i příčně oříznut, případně rozříznut, rýhován a perforován.

Duplo není na poli kompletní automatizace žádným nováčkem.
Jako přední sv
ětový výrobce digitálních duplikátorů byla firma počátkem devadesátých let minulého století postavena před otázku vyřešení dokončovacích operací bez zbytečných prostojů a ztrát.
Již v první polovin
ě devadesátých let Duplo přivedlo na trh jako první na světě automatický skládací stroj DF-520, který rozpoznal vložený formát, obsluha pouze navolila typ skladu, servomotory provedly přestavení skládacích kapes s přesností 0,2 mm a možností uložení do paměti stroje

Důležitým  milníkem bylo představení sv
ětově prvního automatického finisheru DC-545 který byl již řízen čtečkou čárového kódu a dokázal oříznout, rozříznout, perforovat, či bigovat výstupy z digitálních tiskáren, to vše s korekcí posuvu tisku, jelikož nechyběla ani čtečka značky REG - počátek tisku.

Díky obrovskému technologickému náskoku firma Duplo v současné dob
ě nabízí již několikátou generaci svých unikátních finisherů a do digitálních tiskáren se tak dostávají vyzrálé technologie s dlouholetou historií vývoje, jehož cíle se nemění:
Variabilita, automatizace, přesnost nastavení, rychlost produkce, minimální odpad a ztrátový čas.