Home          Profil firmy          Kontakt

Lepičky V2
DB-200 stolní lepená vazba
Duplo DB 200 přináší na Váš stůl dokonalou profesionální lepenou vazbu V2. Schopnost produkce až 200 vazeb V2 za hodinu předurčuje tento uživatelsky přív
ětivý stroj jako ideální pro menší a střední zakázky, či vazby na počkání. DB-200 zahrnuje škálu neobyčejného vybavení, které je většinou rezervované pro velké a daleko dražší stroje. Elektrické upínání a lisovací stůl se stiskem obálky ze tří stran zajišťují vždy dokonale hranatý hřbet. Lepící stroj V2 DB-200 umožňuje obsluze jednoduše uložit listy do upínání, kde jsou listy stisknuty automaticky a začne vázací proces. Dvojitý průchod zdrsňovacího nože poskytne dokonalé vrubování pro vsáknutí lepidla a unikátní vrubovací systém eliminuje papírový prach pro čistou operaci. Pro přidaný komfort a efektivitu lepička V2 DB-200 dále nabízí mechanismus detekce obálek v lisovací stanici, který neumožní zpětný chod čelistí, dokud je obálka ve své pozici.
Optimální pohodlí pro obsluhu dále zajišťuje přednastavení času pro upínání a chlazení, a také režim stavu pohotovosti, který dovoluje přerušení práce, což minimalizuje zhoršení kvality lepidla.
DPB-500 průmyslová lepená vazba V2
Stroj pro lepenou vazbu V2 DuBinder se vyznačuje snadným ovládáním pomocí dotykového displeje pomocí kterého lze nastavit celou zakázku. Upínací systém vnitřku knihy zajistí, aby se kniha b
ěhem pracovního procesu nepohnula a přesně dosedla na naloženou obálku. Kvalitní hřbetní i boční nanášení lepidla mají za výsledek kvalitní a silnou vazbu, která vytváří úhledný a profesionální produkt (např. knihy, slovníky, manuály, magazíny apod). Lepička V2 DuBinder je vhodná jak pro offsetové tak digitální provozy.
Díky plné automatizaci DuBinder nabízí špičkovou produktivitu, která vede k redukci času na seřízení a tím umož
ňuje vyrábět mnoho různých produktů v krátkém čase. DuBinder se automaticky programuje k mnoha funkcím, jako např. výška knihy, boční lepení, nakládání nebo bigování obálky atd. DuBinder je jak ekonomický, tak efektivní a zároveň vhodný, jak pro malé, tak velké série lepené vazby V2, což zajišťuje vysoká pracovní rychlost až 525 cyklů za hodinu.
Minimalizování přípravného času a zadání vstupních údajů se provádí jednoduše pomocí dotykové obrazovky. Stroj poté automaticky spočítá další nastavení a obsluha pak může uložit program do jedné z 20 pam
ětí, což významně redukuje čas potřebný k nastavení opakované zakázky. Jednoduché a snadné použití dotykové obrazovky umožňuje obsluze vyvolat jeden z 20 pracovních programů a tak snadno a rychle přejít k další zakázce. Stroj je dále vybaven řadou senzorů (dvojité naložení obálky, senzor kontrolující tloušťku knihy) tak, aby se minimalizovalo plýtvání materiálem. Veškeré informace o průběhu práce či případných chybách se zobrazují na displeji.
Vysokootáčková fréza zajistí seříznutí a zdrsn
ění hřbetu před nanášením lepidla (hloubka frézování může být až 4 mm). Trojice nanášecích válců zajišťuje bezvadné nanesení lepidla na hřbet a boky knihy. Přebytečné lepidlo je pak odstraněno stěrkou. Délka nanášení lepidla na hřbet je ovládána z dotykové obrazovky. Kolečka bočního nanášení lepidla se automaticky nastaví podle tloušťky knihy. Vana s lepidlem je osazena senzorem pro kontrolu nízké hladiny lepidla, ta se zobrazí obsluze na dotykové obrazovce.
Přesné a spolehlivé nakládání obálek je zajišťováno sacími pásy, následováno sadou bigovacích koleček, jejichž pozice je nastavována z dotykového displeje. Pohybují se v páru po celé šířce a tím tak zajišťují správnou pozici bigů na přední a zadní stran
ě obálky. Rozsah velikosti obálky je od 120x250 mm do 360x696 mm. Možnost doobjednání sady bigovacích koleček pro ohyb záložky.
Vestav
ěný vykladač zajišťuje přesné vyrovnání produktů a s kapacitou 200 mm umožňuje pracovat obsluze bez zbytečného prodlení. Díky senzoru plnosti vykladače je obsluha na displeji informována o nutnosti vyprázdnit vykladač. Stroj pro lepenou vazbu V2 DPB-500 DuBinder je možno rozšířit o  přídavný pásový vykladač hotových knih s integrovaným stohovačem.
Copyright © 2010 by LIDO
Knihařské stroje DUPLO
Stroje pro lepenou vazbu V2

Duplo nabízí pro lepenou vazbu V2 jednokapsové automatické lepičky V2 Duplo DB-200 pro provedení HOT-MELT a pln
ě automatickou lepičku V2 Duplo DPB 500 Dubinder , který je možno použít pro vazbu V2 tavným lepidlem, nebo lepidlem PUR.