Home          Profil firmy          Kontakt

SYSTEM 2000 - Základní linka V1
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití
Vakuová v
ěž DC10/60  konfigurace 10 nebo 20 pozic. Brožurovačka DBM 120, čelní ořez, šití kartušovou skobkou. Výkon až 2400 brožur/hod
Linky V1
Knihařské stroje Duplo
Stroje pro šitou vazbu V1


Firma DUPLO vyrábí  snášecí linky i pro vazbu V1 tém
ěř  50 let a je autorem mnoha inovativních řešení. V roce 1996 přivedlo DUPLO na trh jako první koncept automaticky přestavitelné brožurovačky DBM-200 a začalo psát  první kapitolu v automatizaci procesu výroby brožur vazby V1. Dnešní linky jsou již několikátou generací  původního automatu. Na pomyslném vrcholu stojí  brožurovačka SYSTEMU 5000, která je plně přestavitelná bez pomoci nářadí a  zásahů operátora v celém rozsahu formátů od 170x120 do 500x350mm a umožňuje přechod mezi vazbou V1 a vazbou V3 pouhým příkazem na dotykovém displeji. V porovnání s konkurenčními linkami pro vazbu V1 Duplo dosahuje až o 25 % vyšší produktivitu.

Test produktivity

Ve vakuových linkách vazby V1 jsou použity osv
ědčené snášečky DC-10/60 kde je použit patentovaný systém podávání pomocí podsávaných pásů a samostatných ventilátorů v každé stanici  Vysoká rychlost, spolehlivost a široký rozsah gramáží papíru byly a jsou u Dupla vždy na prvním místě. Kombinace jedinečných vakuových věží a špičkových brožurovacích automatů přináší do tiskáren nejvyšší stupeň automatizace výroby brožur vazby V1.
Copyright © 2010 by LIDO
SYSTEM 3500 - Profesionální linka V1
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití, děrování
Vakuové v
ěže DC-10/60 Pro konfigurace 10 nebo 20 pozic. Brožurovačka DBM 350 šití drátem, čelní ořez, integrované zalisování. Výkon až 3000 brožur/hod.
SYSTEM 5000 - Špičková linka V1
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití, děrování
Vakuové v
ěže DC10/60 konfigurace10, 20, 30, 40, 50, 60 pozic. Brožurovačka DBM 500 šití drátem, čelní ořez / trojřez, automatické přestavení v celém rozsahu!! Výkon až 5000 brožur/hod.
SYSTEM MINI - Frikční linka V1
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití
Frikční v
ěž DFC-10/DFC-12. Brožurovačka DBM-120,čelní ořez, šití kartušovou skobkou. Výkon až 2400 brožur/hod.
SYSTEM DUETTO - Kombinovaná linka V1
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití, děrování
Vakuové v
ěže DC-10/60konfigurace10, 20, 30, 40, 50, 60 pozic + speciální podavač DSF-2000 se čtečkou čárových kódů pro digitální tisk. Brožurovačka DBM-500, šití drátem,  čelní ořez / trojřez, automatické přestavení v celém rozsahu!! Výkon až 5000 brožur/hod.
Hranatička hřbetů ASM-500
Duplo ASM 500 transformuje tradiční V1 brožury do podoby brožury s hranatým hřbetem jako známe z lepené vazby V2. Přidaná hodnota takto vytvořené brožury je dosažena daleko levn
ějším a rychlejším způsobem než u lepené vazby. Hranatička hřbetu je dostupná ve dvou modelech.
Vakuové linky V1 Duplo
Frikční linky V1 Duplo
Příslušenství V1 Duplo
DBM-500P – válcový lis pro brožury V1
Je určen pro on-line propojení v lince Duplo systém 5000.Válcový lis DBM-500P tvoří dva páry lisovacích válců s regulovatelným přítlakem válců. DBM-500P se umístí mezi DBM-500 (šicí a falcovací modul) a DBM-500T (ořezový modul), kdy po výjezdu z DBM-500 dojde k zalisování a tudíž ke zplošt
ění brožury, která se pak lépe zpracovává v ořezu.
SYSTEM ALPHA - Průlomové řešení V1
Snášení, vazba V1, lepení, skládání bez šití, děrování
Vakuové v
ěže DC10/60 konfigurace10, 20, 30, 40, 50, 60 pozic. Brožurovačka DUPLO ALPHA sedlové šití drátem, trojořez, automatické přestavení v celém rozsahu!! Výkon až 12000 brožur/hod. ve dvojprodukci.
ANTI-STATICKÝ SETŘÁSAČ DUPLO UJ-500AS
Zařízení je určeno na provzdušn
ění a sklepání papíru před jeho dalším zpracováním na snášecích stanicích, skládacích strojích, řezačkách. Jeho největší výhodou je možnost použití ionizátoru pro eliminaci statické elektřiny. Dokonale připraví stoh papíru pro dokončující zpracování zvláště u strojů s mechanickým podáváním.
SYSTEM 200C - Ekonomická linka V1
Snášení, vazba V1, vazba V3, skládání bez šití
Vakuová v
ěž DSC10/20  konfigurace 10 nebo 20 pozic. Brožurovačka DBM 120, čelní ořez, šití kartušovou skobkou. Výkon až 2400 brožur/hod